Élethosszig tartó tanulásra ítélve

A világgazdaság globalizálódása, a munkaerőpiac viszonyainak megváltozása, az információs társadalmak kialakulása a munkavállalókat minden korábbinál nehezebb helyzetek elé állítja. A megszerzett tudás gyors elavulása, a nehezen megszerzett munkahelyek bizonytalansága, a gazdasági és a közszféra intézményeinek változékonysága elemi erővel kényszeríti arra a felnőtteket, hogy ismereteiket folyamatosan bővítsék, illetve korszerűsítsék.

Kedves Hallgató, Kedves Érdeklődő!

A kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium Felnőttoktatási tagozata már több éve áll sikeresen azon felnőttek szolgálatában, akik számára az érettségi vizsga megszerzésének lehetősége mindeddig nem adatott meg. Az esti és a levelező képzési forma mellett immár három megyében több száz hallgató tanul az úgynevezett távoktatás módszerével, amelynek segítségével mindössze heti fél napos elfoglaltság mellett, akár három év alatt is érettségi bizonyítványt szerethetnek. Az eddig leérettségizett diákjaink öröme,és javuló munkaerő-piaci helyzete bizonyítja, hogy érdemes rászánni egy kis időt és energiát az érettségi bizonyítvány megszerzésére. Nagy igazság, hogy a tudásalapú társadalomban a legjövedelmezőbb befektetések egyike maga a tanulás. Ennek sikeréhez a magunk részéről

Egy-egy tanév három, vizsgával záruló részből (trimeszterből) áll. A vizsgákon szerzett jegyekből alakul ki az év végi jegy. Amennyiben valamely tantárgy követelményeit nem sikerül legalább elégséges szinten teljesíteni, a hallgató ebben az esetben is megkezdheti a következő tanévet, magasabb osztályban, elmaradását, sikertelen vizsgáit viszont pótolnia kell. Érettségi vizsgára természetesen csak valamennyi szükséges jeggyel rendelkező diák bocsátható. A vizsgahalasztások, az előre hozott érettségi és a kreditszemléletű előrehaladásnak köszönhetően a tanulmányi terhelés igen széles korlátok között ütemezhető, ezáltal a munkahelyi és egyéb elfgolaltságokkal könnyen összeegyeztethető.

Mi, a Tagozat oktatói tisztában vagyunk azzal, hogy a - nem ritkán több műszakos - munkahely, a család, esetleg a munkanélküliség nyomasztó terhe mellett nem feltétlenül a tanulás a legfontosabb egy felnőtt életében. Éppen ezért azon dolgozunk, hogy az érettségi megszerzéséig vezető úton minél humánusabb és kompromisszumkészebb módon vezessük végig tanulóinkat, akiknek egyéni ismereteit igyekszünk gyakorlatias és piacképes területekkel (pl. tanulásmódszertan, viselkedéskultúra, munkaerő-piaci ismeretek stb.) is bővíteni.

Mindezért cserébe mindössze kitartást, elkötelezettséget és némi szorgalmat várunk el, amelyeket azonban a diákoknak elsősorban saját maguknak kell önmaguktól megkövetelniük.

A felnőttkori tanulás nem könnyű vállalkozásához ez úton is sok erőt, kitartást és sikert kívánunk.